Så här korrar E-Korren

Vilka typer av texter korrar E-Korren?
Texter på svenska, för tryck och webb.
Obs! Ej för översättning!
Sakprosa och bruksprosa: Läromedel, tidskrifter, samhällsinformation, företagsinformation, nyhetstexter, reklamtexter, kursmaterial.
Romaner, noveller och poesi.
Akademiska uppsatser.
Obs! E-Korren faktagranskar ej texter!

Textgranskning på två nivåer:
1) Språkriktighet: Här handlar det om rätt och fel: Stavning, ordböjning, meningsbyggnad/ordföljd o.s.v.
2) Textriktighet: Här handlar det om vad som är bra och mindre bra, trots korrekt språkriktighet.
Arbetsgång
: E-Korren tar emot manus i Word-dokument via e-post.
Redigerar i Word och infogar kommentarer till redigeringarna.
Du får tillbaka dokumentet i Word-fil till din mejl.