Läromedel & Studier

Jag är en 'plugghäst' som älskar att lära nytt! 

PEDAGOGISKA UTBILDNINGAR

Grundskollärare SV/SO 1-7, Högskolan i Gävle (HIG)

Lärare i Svenska som andraspråk:
Delkurs 1: Introduktion, Göteborgs universitet (GU)
Delkurs 2: Det svenska språksystemet i andraspråksperspektiv (GU)
Delkurs 3: Flerspråkiga elevers andraspråksutveckling (GU)
Delkurs 4: Andraspråksinlärares läs- och skrivutveckling, Uppsala universitet

'

MINA LÄROMEDEL

Jag har skrivit läromedel för förlaget Natur & Kultur: Tackla
Tackla är en serie övningshäften i svenska och svenska som andraspråk som tränar ordkunskap, läsförståelse och språklära. Inom vart och ett av de tre områdena finns häften på olika nivåer. Nivåerna kallas pister och börjar med den enklaste gröna som följs av blå, röd och svart. 

---
Kurs i regi av Sveriges läromedelsförfattares förbund:  
Vem läser din bok? Kulturella och språkliga aspekter på texter i våra läromedel'
: Föreläsare: Mikael Olofsson & Ingrid Skeppstedt:. Nationellt centrum för svenska som andraspråk (Göteborg)  

FRISTÅENDE AKADEMISKA KURSER

- Samarbete med barn och ungdom: LHS Stockholm.
- Bilden i Skolan, HIG
- Samarbetsinlärning, Åbo Akademi
- Filmteknik, HIG
- Kommunikation, konflikter och mobbning, HIG
- Ledarskap och demokratisk värdegrund, HIG
- Specialpedagogik; Specialisering: Matematiksvårigheter, HIG
- Miljöetik, HIG
- Tal och räkning, Uppsala universitet
- Pedagogiska forskningsprocesser och metoder II, HIG
- Ledarskap och organisation, Högskolan på Gotland
- Specialpedagogik; Specialisering: Läs- och skrivsvårigheter, HIG
- Pedagogiska och didaktiska perspektiv, IT-universitetet, Chalmers
- Distansutbildningspedagogik, IT-universitetet, Chalmers